Så påverkar budgeten VVS-branschen

BUDGET 2017.  Flera satsningar med bäring på installationsbranschen finns med i regeringens vårbudget. Det visar VVS-Forums granskning.

Totalt handlar det om reformer för 3,1 miljarder kronor i regeringens vårbudget, som förhandlats fram med Vänsterpartiet och som presenteras i dag. Polisen är budgetens vinnare med 700 miljoner kronor mer i anslag för 2017.

Satsningar som berör VVS- och elteknikbranschen är bland annat sänkt arbetsgivaravgift för den första som anställs i småföretag. Samtidigt blir tjänstebilarna dyrare, dessutom höjs fordonsskatten.

Inkomstskatten höjs, den som tjänar mer än 38 200 kronor i månaden får en skattehöjning på 145 kronor i månaden. Inkomster på 56 000 och därutöver får en skattehöjning på omkring 200 kronor i månaden.

Men de skarpa förslagen väntas komma i höstbudgeten.

Aviserade åtgärder är exempelvis flygskatten, de omdiskuterade 3:12-reglerna för företagare och höjd inkomstskatt för svenskar bosatta utomlands.......

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-04-19

Källa: http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/april/sa-paverkar-budgeten-vvs--och-elteknikbranschen/

Annonser