Peter Eriksson mötte NBO

Bostadsminister Peter Eriksson ser gärna mer lika byggregler inom Norden. Det berättade han på ett möte med den nordiska bostadsorganisationen NBO som hölls på SABO förra veckan.
NBO Housing Nordic besöktes av bostadsminister Peter Eriksson förra veckan i samband med organisationens styrelsemöte på SABOs kontor i Stockholm.
Gemensamma nordiska byggregler är en fråga som NBO driver och som engagerar många av organisationens medlemmar, inte minst SABO.
Frågan diskuterades på mötet och bostadsministern berättade att det svenska regelverket ses över och att han gärna ser att reglerna blir mer lika inom Norden för att vi ska kunna få en ökad konkurrens. Sveriges ambition är att försöka komma fram i frågan under 2018 när Sverige är ordförande i Nordiska rådet. Hur vi får fram fler bostäder som fler människor med vanliga inkomster har råd med var en annan fråga som diskuterades. Peter Eriksson lyfte fram ett ökat industrialiserat byggande som en del av lösningen..........

Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-01

Källa: http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2017/maj/Sidor/Peter-Eriksson-motte-NBO.aspx

Annonser