Kommuner får statsbidrag för ökat bostadsbyggande

Regeringen har infört ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Bidraget kan sökas senast den 1 oktober och cirka 1,8 miljarder fördelas under 2017. Bidragsansökningarna administreras av Boverket.

Ansökningsperioden för 2017 påbörjas den 1 augusti och pågår fram till den 1 oktober 2017. Det går inte att ansöka via e-tjänst förrän 1 augusti då den öppnas.

2016 fick 111 kommuner 1,84 miljarder i statsbidrag för ökat bostadsbyggande I "Relaterad information" finns en pdf där alla kommuner som fått bidrag räknas upp.

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-09
 

Källa: http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/statsbidrag-for-okat-bostadsbyggande/

Annonser