Infrastruktur för 4 miljarder i Malmö

Malmö stad och Region Skåne har kommit överens med Sverigeförhandlingen om att satsa fyra miljarder kronor på utbyggnad av åtta busslinjer, järnvägen Malmöpendeln samt 14 cykelbanor. Malmö kommun åtar sig samtidigt att bygga 28 550 nya bostäder i storstadsområde Malmö.

– Överenskommelsen om kollektivtrafiksatsningar och stora bostadsåtaganden skapar stora nyttor både på arbetsmarknaden och för näringslivet och gynnar inte minst integrationen. Det är glädjande att staten kan bidra till att påskynda en sådan samhällsutveckling, säger HG Wessberg, förhandlare i Sverigeförhandlingen.

I överenskommelse ingår bland annat åtta stadsbusslinjer med hög kapacitet –fyra linjer för Malmöexpressen samt fyra andra stadsbussobjekt. Vidare avtalas om Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2, som leder till utvecklad Pågatågstrafik in i Malmö. I överenskommelsen ingår också 14 cykelbanor som ska byggas ut.

Överenskommelsen innebär en total investering på 3 983 miljoner kronor. Malmö stad och staten investerar 3 210 miljoner kronor i bussobjekten och 573 miljoner kronor i utbyggnad av cykelvägnätet. Malmöpendeln finansieras gemensamt av staten, Malmö stad och Region Skåne med totalt 200 miljoner kronor......

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-09
 

Källa: https://maskinentreprenoren.se/infrastruktur-4-miljarder-malmo/

Annonser