Internationell trio bygger station Haga

Ett konsortium bestående av det turkiska bolaget Gülermak, italienska Astaldi och norskägda Segermo ska bygga station Haga i Västlänken. Kontraktet är värt 2,3 miljarder kronor och byggstart är planerad till 2018.

Entreprenaden för Haga innefattar byggnation av station samt 1,5 kilometer tunnel. Stationen byggs med en plattform och två spår, med förberedelser för ytterligare två spår och en plattform. Det blir totalt tre entréer till stationen som via ett mellanplan leder till plattformarna. Stationen byggs dels i ett öppet jordschakt under Rosenlundskanalen och dels i berget under Haga kyrkoplan. Förutom järnvägstunneln kommer linjen också att ha en parallell servicetunnel och en anslutande tillfartstunnel.

För upphandlingen har prekvalificering tillämpats. Elva företag ansökte om att få lämna in anbud och efter Trafikverkets urval fick fem gå vidare. Av dessa fem, valde tre att lämna in anbud.....

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-15

Källa: https://maskinentreprenoren.se/gulermak-astaldi-och-segermo-bygger-station-haga/

Annonser