Rot stiger igen

För andra månaden i år stiger Rotutbetalningarna. Även antalet utförare och köpare ökar. Det har varit upp och ner i Rot-statistiken under första delen av  2017. I mars ökade utbetalningarna jämfört med samma månad förra året för att i april minska igen och hamna under 600 miljoner kronor. I april sjönk även antalet utförare och köpare  med cirka 2000 resektive 1000.

I maj är det mungiporna uppåt igen......

 

Källa: byggmaterialhandlarna.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-15

Källa: http://www.byggmaterialhandlarna.se/nyheter/rot-stiger-igen/

Annonser