Gryningsräder hos försäkringsbolag

Konkurrensverket har nu på morgonen genomfört gryningsräder mot flera försäkringsbolag, däribland  Folksam, If och Trygg-Hansa. Det rapporterar SvD Näringsliv och hänvisar till uppgifter från myndigheten.

Gryningsräderna är ett led i en pågående undersökning kring misstänkt brott mot konkurrenslagen. Tidigare under våren har gryningsräder genomförts mot försäkringsförmedlarna Söderberg & Partners och försäkringsbolaget Protector.

”Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för misstankarna att företagen kan ha överträtt konkurrenslagen”, skrev Konkurrensverket i ett pressmeddelande den 5 april.

Enligt Konkurrensverket handlar de misstänkta brotten om samarbete inom försäkringsupphandlingar i Sverige. Det gäller, enligt dokument från Patent- och marknadsdomstolen, ”ett stort antal upphandlingar”, skriver SvD..........

 

Källa: realtid.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-15

 

Källa: http://www.realtid.se/gryningsrader-hos-forsakringsbolag

Annonser