Bostadsbyggandet fortsatt högt

Byggbranschen blomstrar med ökad sysselsättning och ett bostadsbyggandet på rekordnivåer enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Konjunkturen är fortsatt stark och väntas hålla i sig under hela 2017.

Antalet sysselsatta inom byggbranschen var drygt 310 000 under 2016, en ökning med närmare 20 000 jämfört med året innan. Första kvartalet 2017 visar en fortsatt ökad sysselsättning, årsgenomsnittet uppskattas till en ökning på 10 000 personer. Nästa år bedöms sysselsättningen öka med 5 000 personer enligt Arbetsförmedlingens nya rapport......

 

Källa: byggnadsarbetaren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-16

Källa: http://www.byggnadsarbetaren.se/2017/06/bostadsbyggandet-fortsatt-hogt-/

Annonser