Högkonjunkturen förstärks

Den svenska högkonjunkturen förstärks i år och toppar 2018. Det är exporten som driver på utvecklingen tack vare en starkare global efterfrågan. Uppgången i konjunkturen leder också till att fler får jobb och arbetslösheten faller ytterligare lite. På arbetsmarknaden råder fortsatt brist på många yrkesgrupper men trots det växer inflationen långsamt mot inflationsmålet. Riksbanken avvaktar därför med att höja reporäntan. Finanspolitiken blir neutral nästa år då det finns ett begränsat utrymme för ofinansierade reformer..........

 

Källa: konj.seFör att läsa vidare, följ nedanstående länk!2017-06-21

Källa: http://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2017-06-21-hogkonjunkturen-forstarks.html

Annonser