Skarp kritik mot nya energireglerna

– Boverkets nuvarande krav driver inte på utvecklingen av teknik eller metoder för energieffektivt byggande, säger Lotta Bångens på EEF. Kritik har riktats från flera håll mot Boverkets hantering av begreppet "nära-noll".

Det är knappt fyra dagar kvar tills de omdiskuterade nära-nollenergireglerna införs i de svenska byggreglerna.

Från den 1 juli gäller ändringar i Boverkets byggregler, BBR. Men kritiken är ganska hård mot Boverkets sätt att hantera begreppet ”nära-noll”.

– Begreppet införs nu i byggreglerna utan några som helst skärpningar av energikraven (nuvarande krav har endast ”översatts” till att uttryckas i primärenergital). Vi tror inte att det var EUs avsikt att införa ett krav på nära-nollenergibyggnader i medlemsländerna, säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen (EEF).......

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-29

Källa: http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/juni/skarp-kritik-mot-nya-energireglerna/

Annonser