Marknadskontroll av duschväggar 2016-2017

Boverket har genomfört marknadskontroll av duschväggar i härdat glas. Kontrollen har omfattat granskning av att duschväggar som säljs i Sverige uppfyller lagstiftningens krav.

Ett antal anmälningar om duschväggar i härdat glas som misstänkts ha spontangranulerat, alltså gått sönder utan yttre åverkan, kom in till Boverket under 2015 och 2016. Boverket valde därför att genomföra ett marknadskontrollprojekt som omfattade cirka 32 produkttyper från lika många tillverkare.

Marknadskontrollen omfattade en granskning av att produkterna uppfyllde gällande krav i lagstiftningen. Särskilt fokus låg på att granska att tillverkarna provat produkterna på ett korrekt sätt samt att tillverkarna hade tillräckliga rutiner för sin interna tillverkningskontroll. Därtill granskades reklamationsstatistik för produkterna. Syftet med kontrollen i denna del var att kunna identifiera bristfälliga och potentiellt farliga produkter......

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-29

Källa: http://www.boverket.se/sv/byggande/byggprodukter/marknadskontroll/tidigare-marknadskontroll/duschvaggar-2016-2017/

Annonser