Krav på detaljplan kan begränsas

Kravet på detaljplan ska begränsas. Det föreslår Översiktsplaneutredningen i ett betänkande som nu har lämnats till regeringen.

I dag finns krav på att ny sammanhållen bebyggelse i stort sett alltid ska prövas genom en detaljplan. Regeringens särskilde utredare, tekniska rådet vid Mark- och miljööverdomstolen Inger Holmqvist, föreslår nu att ny sammanhållen bebyggelse i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov. Bland annat ska det vara möjligt att avstå från att göra en detaljplan när bebyggelse kompletteras eller förändras inom ramen för den befintliga gatustrukturen.

– Det är viktigt att vi tar tillvara på alla möjligheter som gör det lättare att tillgodose behovet av fler bostäder. Möjligheten att pröva ett byggprojekt genom ett bygglov, i stället för en detaljplan, innebär att tiden från idé till färdigt projekt i vissa fall kan kortas. Det innebär att fler mindre och medelstora exploatörer kan ta initiativ till byggprojekt som i dag kräver en detaljplan. Förslaget kan på sikt bidra till en bättre konkurrens inom byggsektorn och till fler bostäder, säger bostadsminister Peter Eriksson......

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-06-29

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/krav-pa-detaljplan-kan-begransas-25341

Annonser