Fler aktörer behövs för att mäta radioaktivitet i dricksvatten

Skärpta regler kring hur man ska mäta radioaktiva ämnen i dricksvatten sätter press på svenska vattenverk. Än så länge finns det inga ackrediterade företag i Sverige som kan utföra mätningarna. Ackrediteringsmyndigheten Swedac ser gärna att detta ändras.

Riktlinjerna i det europeiska samarbetet kring strålning har stramats upp. Enligt Euratomdirektivet, som trädde i kraft 2015 krävs nu en mer omfattande analys av den joniserade strålningen i dricksvattnet idag än tidigare.

Omkring 3 000 svenska vattenverk berörs av det nya direktivet och måste nu göra mer noggranna vattenanalyser än tidigare.......

 

Källa: entreprenadaktuellt.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-08-17

Källa: http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/54734/fler-aktorer-behovs-for-att-mata-radioaktivitet-i-dricksvatten.html

Annonser