Byggbasen, sök allt inom bygg, el, vvs, kyl, vent, mark, väg mm

Hamnoas med odlingslotter på taket

I flerbostadsprojektet Hamnoasen i Landskrona möts elementen jord och vatten, som en naturlig följd av gamla traditioner och läget i hamnen.
Bostäderna får egna odlingsmöjligheter, gemensam pool och utsikt över Öresund.

– Vi såg en jättepotential i området och en chans att få in Landskronas själ i projektet, säger arkitekten Alexander Lenre Simittchiev hos arkitektbyrån och tillika beställaren Stadstudio, som driver Hamnoasen som sitt första egenutvecklade fastighetsprojekt. 

Landskrona är en stad med långa odlartraditioner. Koloniområden fyller en stor del av stadsbilden, vilket man har tagit fasta på i uppförandet av Hamnoasen. Här har man – i bästa urban farminganda – tagit med en bit av stadens själ och flyttat upp kolonilotterna på hustaket......

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-08-24

Källa: http://www.byggvarlden.se/hamnoas-med-odlingslotter-pa-taket-114336/nyhet.html

Annonser