Klartecken att bygga om Kockums varvshallar

Nu kan arbetet börja med att renovera Kockums varvshallar och omvandla en av Malmös äldsta industrimiljöer till en levande stadsmiljö.
Stadsbyggnadsnämnden har antagait detaljplanen för östra delen av Varvstaden.

Kockums varvshallar och den övriga historiska industribebyggelsen från 1900-talets början ska få nya funktioner som kontor, hotell och andra verksamheter, till exempel kafé, restaurang, affärer, bio, teater.

Det handlar om 31 650 kvadratmeter som ska byggas om och beräknas när det är klart ge plats för omkring 700 nya jobb. Planen ger också möjlighet att bygga 180 lägenheter i ett flertal nya bostadshus med butikslokaler i markplan.

Områdets historiska av arv i form av ruffig industrimiljö är viktig att bevara, poängteras i planen, och man ska inte i onödan rensa bort historiska spår och detaljer som skyltar, tekniska installationer, beslag, kranar och så vidare....

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-08-25

Källa: http://www.byggvarlden.se/klartecken-att-bygga-om-kockums-varvshallar-114481/nyhet.html

Annonser