Dyr renovering av kulturminnesmärkt bro

Lejonströmsbron i Skellefteå renoveras. Och det blir dyrare än väntat.

Enligt SVT nyheter Västerbotten kommer kostnaden för brorenoveringen bli betydligt dyrare än vad som först var planerat. Anledningen är att bron är kulturminnesmärkt och måste därför renoveras med senvuxen gran.

– Det är faktiskt en bro från 1700-talet och ska vara i det skick som det kulturhistoriska minnesmärket säger att den ska vara, säger träbroexpert Per-Axel Fjällström som inspekterat bron till kanalen.

Från början var tanken att virket för körbanan skulle bytas till en kostnad av en halv miljon kronor, men det visade sig att även syllarna under också var i dåligt skick. Eftersom den är kulturminnesmärkt måste den nu renoveras på ett sätt som kommer att kosta ytterligare 4,5 miljoner kronor rapporterar SVT............

 

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-08-31
 

Källa: https://www.entreprenad.com/article/view/551742/dyr_renovering_av_kulturminnesmarkt_bro

Annonser