Byggbasen, sök allt inom bygg, el, vvs, kyl, vent, mark, väg mm

Så vill Trafikverket fördela miljarderna

Trafikverket har nu presenterat sitt förslag till ny nationell plan för transportsystemet. Den innehåller investeringar på totalt 622,5 miljarder kronor. Här finns bland annat stora satsningar på järnvägen.

På uppdrag av regeringen lämnade Trafikverket  sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029.
 Förslaget går nu ut på bred remiss och regeringen kommer att presentera en slutgiltig plan under våren 2018. 

- Investeringar i infrastruktur är smart jobbpolitik, smart näringspolitik, smart miljöpolitik och det öppnar upp för byggandet av nya bostäder. Jag är glad att kunna ta emot detta mycket omfattande förslag till nationell plan samtidigt som den från och med idag går ut på en öppen remiss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, som tog emot förslaget. 

Planen har en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor, vilket innbär 100 miljarder mer än i förra planperioden, och syftet är att Sverige ska få ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem......

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-09-06
 

Källa: http://www.byggvarlden.se/sa-vill-trafikverket-fordela-miljarderna-114700/nyhet.html

Annonser