Byggbasen, sök allt inom bygg, el, vvs, kyl, vent, mark, väg mm

Regeringen vill ha större Attefallshus

Regeringen anser att Attefallshusen är för små för att vara attraktiva som bostäder. Nu föreslår man mer flexibla regler för att fler ska kunna bo i de bygglovsbefriade husen.

Regeringen har sedan tidigare gett Boverket i uppdrag att utreda fler undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen. Nu förlängs Boverkets uppdrag med tillägget att myndigheten även ska undersöka förutsättningarna för att göra fördelningen och storleken av bygglovsbefriade byggnader på en villatomt mer flexibel.

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-09-14

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-vill-ha-storre-attefallshus-25623

Annonser