Regeringen vill ha större Attefallshus

Regeringen anser att Attefallshusen är för små för att vara attraktiva som bostäder. Nu föreslår man mer flexibla regler för att fler ska kunna bo i de bygglovsbefriade husen.

Regeringen har sedan tidigare gett Boverket i uppdrag att utreda fler undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen. Nu förlängs Boverkets uppdrag med tillägget att myndigheten även ska undersöka förutsättningarna för att göra fördelningen och storleken av bygglovsbefriade byggnader på en villatomt mer flexibel.

 

Källa: byggindustrin.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-09-14

Källa: http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-vill-ha-storre-attefallshus-25623

Annonser