LED-strålkastare klarar inte kraven

I ett gemensamt projekt har EU-medlemsstater kontrollerat strålkastare med LED-teknik. Resultatet blev att 47 % av de totalt 90 testade LED-strålkastarna drogs tillbaka från den europeiska marknaden. I Sverige fick alla testade LED-strålkastare försäljningsförbud.

Hela 20 myndigheter i totalt 17 länder har deltagit med sin expertkompetens i projektet som pågått under 2016-2017. Från Sveriges sida är det Elsäkerhetsverket som varit den medverkande myndigheten. Granskningen har omfattat både brister i elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet, det vill säga att de ska fungera väl ihop med andra elektriska produkter och inte orsaka störningar. Målet var att tillsammans utvärdera och förbättra både elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för just denna specifika produktgrupp på EU-marknaden.......

 

Källa: elsakerhetsverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-09-15

Källa: http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/Press/Pressmeddelanden/2017/led-stralkastare-klarar-inte-kraven/

Annonser