Strängbetong öppnar för varsel

Efter förlorade marknadsandelar och svag lönsamhet ska Consolis group-ägda bolaget göra om organisationen – något som kan leda till personalminskningar.

Betongleverantören Strängbetong, som ägs av koncernen Consolis Group, meddelade under onsdagen att man kommer att göra förändringar inom organisationen. Eftersom man ser att det kan leda till nedskärningar inom personalstyrkan har man också informerat de fackliga organisationerna.

– För att klara de här utmaningarna är det nödvändigt att effektivisera verksamheten och skapa en organisation som är anpassad till en marknad som förändras i snabbt takt, säger Hannu Tuukkala, vd för Strängbetong, i ett pressmeddelande.

Enligt företaget har ledningen analyserat förutsättningarna för att kunna säkra en ledande position på svenska marknaden, och kommit fram till att man inte når upp till sin potential. Trots en stark byggkonjunktur har man både förlorat marknadsandelar och uppvisat en svag lönsamhet under längre tid, vilket föranleder det senaste beslutet.......

 

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-09-15

Källa: https://www.entreprenad.com/article/view/554778/strangbetong_oppnar_for_varsel

Annonser