Polisinspektioner efter papperslösa på arbetsplatser

Polisinspektioner på arbetsplatser efter papperslösa och höjd miljöbilspremie, är några exempel på höstens regeringsförslag.

Här nedan är listan över de aktuella regeringsförslagen. Datumet avser den dag som propositionen överlämnas till riksdagen:

  1. Budgetpropositionen för 2018, 20 september. Känt hittills när detta skrivs är bland annat en miljardsatsning på att fler utrikesfödda snabbare ska komma in på arbetsmarknaden, fler platser till Yrkesvux och Yrkeshögskolan, en utvidgning av ”växa-stödet” för enskilda företag, investeringsstöd för solceller och höjd miljöbilspremie.
  2. Ändringar i varumärkeslagen, 13 september. Varumärkes- och firmalagen samt lagen om rättegången i arbetstvister ska avse den nya EU-förordningen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
  3. Arbetsplatsinspektioner, januari 2018. Polisen får göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har personer anställda i strid mot utlänningslagen. Sanktionsavgiften mot arbetsgivare höjs. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.......

o.s.v.

 

Källa: vvsforum.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-09-15

Källa: http://www.vvsforum.se/nyheter/2017/september/nio-nya-regeringsforslag-med-baring-pa-vvs-branschen/

Annonser