Tillverkningsindustrin stärker konjunkturläget

Barometerindikatorn steg från 110,5 i augusti till 113,8 i september. Det är sjätte månaden i rad som indikatorn överstiger 110, det vill säga indikerar betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Ökningen i september beror främst på ytterligare förstärkta signaler från tillverkningsindustrin, vars konfidensindikator därmed nådde en ny högstanivå.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll tillbaka marginellt efter förra månadens uppgång, men fortsätter indikera ett betydligt starkare läge än normalt i byggsektorn. Fler företag än tidigare rapporterar att byggandet har ökat de senaste månaderna. Nettotalet, det vill säga skillnaden mellan andelen företag som redovisar ökat respektive minskat byggande, uppgår till den högsta nivån sedan 1996.......

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-09-27

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2017-09-27-starkt-lage-for-tillverkningsindustrin.html

Annonser