Byggbasen, sök allt inom bygg, el, vvs, kyl, vent, mark, väg mm

Hitta energitjuvarna med hjälp av en coach

Energieffektivisering är både en ekonomisk och miljömässigt bra satsning för företag. Nu ökar möjligheterna även för mindre företag att få hjälp med detta. I drygt 100 kommuner finns nu en coach som ska stödja företag med att hitta energitjuvarna och på så sätt minska användningen av energi.

Energimyndighetens projekt Coacher för energi och klimat vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar.......

 

Källa: energimyndigheten.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-09-28

Källa: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/hitta-energitjuvarna-med-hjalp-av-en-coach/

Annonser