Solcellerna ökade med 63 procent under 2016

Enligt ny försäljningsstatistik från Energimyndigheten fortsätter solcellsmarknaden att växa. Den installerade effekten i Sverige var vid årsskiftet 205,5 MW, motsvarande en årlig solcellsutbyggnad på 79,2 MW. Detta innebär att marknaden växte med 63 procent jämfört med de 48,4 MW som installerades år 2015.

Statistiken visar att nästan alla solcellssystem som installeras idag är takanläggningar på kommersiella och offentliga byggnader samt bostadshus. Endast 6 procent av Sveriges solcellskapacitet är i form av centraliserade solcellsparker.........

 

Källa: energimyndigheten.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-10-12

 

Källa: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/solcellerna-okade-med-63-procent-under-2016/

Annonser