En av årets största ordrar för Skanska

Skanska har skrivit kontrakt med Port Authority of New York and Jersey som har hand om bland annat bron, George Washington Bridge, som kopplar samman Manhattan och New Jersey. totalt handlar det om ett avtal värt 452 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 3,9 miljarder svenska kronor.

I uppdraget ingår bärkablar, stag och skyddshöljen, renovering och installering av avfuktningssystem för huvudkablar. De ska också bygga anslutande strukturer för gångbanorna, byta ut belysningarna för körbanorna och bygga helt ny belysning för brons gångbanor.......

 

Källa: entreprenad.com
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-10-12

 

Källa: https://www.entreprenad.com/article/view/560313/en_av_arets_storsta_ordrar_for_skanska

Annonser