Byggbasen, sök allt inom bygg, el, vvs, kyl, vent, mark, väg mm

Energijätte utreder havsvindkraft i Sverige

Energijätten Dong Energy ska utreda förutsättningarna för totalt fem vindkraftsparker i havet utanför Skåne, Blekinge och Gotland.

Om planerna förverkligas innebär det en total investering på drygt 70 miljarder kronor per park, skriver Sydsvenskan.

Tre av de tänkta vindkraftsparkerna ligger 14, 32 respektive 36 kilometer söder om de sydskånska orterna Abbekås, Svarte och Ystad, och de två andra tilltänkta vindkraftsparkerna ligger i Hanöbukten respektive söder om Gotland........

 

Källa: nyteknik.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-10-12

 

Källa: https://www.nyteknik.se/energi/energijatte-utreder-havsvindkraft-i-sverige-6877094

Annonser