19 000 nya byggare krävs för Ostlänken

Aktiviteten är hög i Linköping. Det är gott om jobb för maskin­entreprenörer. Inga maskiner står stilla och det råder en ständig brist på maskinister. Då kommer beskedet: Ostlänken ska byggas, och det snart.

David Fernström lassar skopa efter skopa med lera i lastbil för borttransport. Ett brett och djup dike växer sig allt längre utmed gatan i ett av Linköpings industriområden. Snart ska två rör för fjärrkyla ta plats i det dryga kilometern långa schaktet.

Att etablera fjärrkyla och fjärrvärme är bara ett av de många ordinarie jobben som ständigt löper i Linköpings kommun. Husbyggnationer pågår för fullt, enskilda avlopp ska grävas liksom privata pooler. Precis som på många andra ställen i landet är det riktigt gott om jobb för entreprenadföretagen.

Sedan slutet av 1990-talet har intressegrupper arbetat för att en ny dubbelspårig järnväg ska byggas genom Östergötland och Sörmland. Linköping och Norrköping vill få snabbare förbindelse med Stockholm och den existerande stambanan är dessutom kraftigt överbelastad..........

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-10-19

Källa: https://maskinentreprenoren.se/19-000-nya-byggare-kravs-for-ostlanken/

Annonser