Svensk klimatbov tämjs med vätgas

Dagens ståltillverkning kräver kol och står för 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Genom att byta ut kolet i processen mot vätgas kan utsläppen förvandlas till vatten. Men är det praktiskt möjligt?

”Det är stort, gigantiskt. Hela det moderna samhället bygger på storskalig järnframställning, och kol är en absolut nödvändig del av processen. För att byta ut kolet måste vi bygga upp ett i grunden nytt system.”

Martin Pei har arbetat länge inom den svenska stålindustrin. Han har en doktorsexamen i metallurgi vid Kungliga tekniska högskolan och leder sedan tre år tillbaka teknikutvecklingen på stålföretaget SSAB. Ändå har han svårt att hitta de rätta orden för att beskriva omfattningen av det senaste projektet. Det går ut på att stöpa om en av världens äldsta industriprocesser, masugnen. Målet är att utveckla en ny typ av ugn, som matas med vätgas i stället för kol och som släpper ut vatten i stället för koldioxid. Om det lyckas kan Sverige bli först i världen med att tillverka fossilfritt stål.

Bakom projektet, som kallas Hybrit, står SSAB tillsammans med gruvkoncernen LKAB och energibolaget Vattenfall. De första planerna började smidas för två år sedan. Nu har de tre företagen bildat ett gemensamt bolag för att gå från ord till handling, med Martin Pei som ordförande.....

 

Källa: fof.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-10-19

Källa: http://fof.se/tidning/2017/9/artikel/svensk-klimatbov-tamjs-med-vatgas

Annonser