Ökad flexibilitet kring enskilda avlopp kan komma

Lagstiftningen kring enskilda avlopp ska bli mer flexibel samtidigt som åtgärdstakten för små avlopp ska öka. Det regeringsuppdraget gavs till en utredare redan i maj 2017. Även om förändringar av enskilda VA-lösningar ofta både är efterfrågade och nödvändiga, så ligger mycket fokus just nu på ökad flexibilitet.

Kan små flexibla avloppslösningar matcha stora centraliserade avloppssystem. Det är en fråga som ställs i ett forskningsprojekt vid Luleå Tekniska universitet, LTU. Frågan är aktuell när effektiviteten i olika VA-system diskuteras. Annelie Hedström är biträdande professor i VA-teknik.......

 

Källa: cirkulation.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-10-19

Källa: https://www.cirkulation.se/artiklar-och-notiser/oekad-flexibilitet-kring-enskilda-avlopp-kan-komma/

Annonser