Skärpt kontroll av snöröjning

Trafikverket skärper kontrollen av snöröjningen på det statliga vägnätet, för att säkerställa att kraven uppfylls. Samtidigt förtydligas att bara kraven uppfylls står det entreprenören fritt att även ploga åt andra beställare.

– Vi byter till ett digitalt uppföljningssystem. Det är ett nytt verktyg som heter GPD-analys. Vi får in uppgifter digitalt om inställelsetider, var entreprenörerna befinner sig och vart dom har plogat. Det är även information om att dom varit ute på inspektionsrundor med mera, säger Ulrika Honauer som är avdelningschef för vägsystem på Trafikverket.

Inför årets nya kontrakt har Trafikverket ändrat sitt sätt att följa upp vinterväghållningen. Kraven på entreprenörerna och utförandet är desamma som tidigare, men kontrollen blir noggrannare. Information om den skärpta uppföljningen fick vägföreningarna redan under våren och entreprenörerna i samband med upphandlingen.....

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-10-26

Källa: https://maskinentreprenoren.se/skarpt-kontroll-av-snorojning/

Annonser