Mest positiva synen på efterfrågeläget på 10 år

Barometerindikatorn sjönk marginellt i oktober, från 113,9 i september till 113,3. Den pekar dock fortsatt på en betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Nedgången förklaras av tillverkningsindustrin vars konfidensindikator backade något efter förra månadens kraftiga uppgång. Indikatorerna för samtliga övriga sektorer steg och hushållens förtroende för ekonomin ökade......

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-10-27

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2017-10-27-mest-positiva-synen-pa-efterfragelaget-pa-10-ar.html

Annonser