Fler småhus installerar värmepumpar

Antal småhus med åtminstone en värmepump har ökat med nästan 50 procent sedan 2009 enligt Energimyndighetens statistik. År 2009 fanns det 754 000 småhus som hade installerat värmepump och motsvarande siffra för 2016 var 1 227 000 småhus

Ökningen beror både på att många nybyggda småhus installerar värmepump, och på att befintliga hus med andra uppvärmningssätt konverterar eller kompletterar med en värmepump......

 

Källa: energimyndigheten.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-03

 

Källa: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/fler-smahus-installerar-varmepumpar/

Annonser