Bostadsbyggandet har fortsatt att öka snabbt under 2017. Enligt Boverket har 76 000 bostäder påbörjats vilket kommer leda till att bostadsbyggandet ökar med 18 procent i år.

Flera signaler visar på svårigheter att få avsättning för nyproduktion. Ändå bedömer Boverket att det i dagsläget rör ett begränsat antal marknader där det har byggts mycket bostäder. På andra marknader är efterfrågan på nyproduktion god.

Samtidigt sprids en osäkerhet om marknadsläget när utbudet ökat och bostadspriserna fallit något. Det visar Boverkets indikatorer som innehåller en analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med en byggprognos.......

 

Källa: fastighetstidningen.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-09

Källa: http://fastighetstidningen.se/bostadsbyggandet-kan-sla-rekord-i-ar/

Annonser