Nya energisystemet delar värme mellan husen

Ett mikronät för värme och kyla. Men helt utan förbränning. Så beskriver Eon sitt nya energisystem, som ska installeras i Lund.

Femton hus i Lund ska dela på värme och kyla med hjälp av lågtempererat vatten som leds i oisolerade plaströr i marken. Husen blir de första som testar Eons nya energisystem, som kallas Ectogrid efter engelskans ord ”ectothermal” för växelvarma djur.

Systemet ska kunna ersätta nät för både fjärrvärme och fjärrkyla. Och till skillnad från fjärrvärmenät finns ingen stor produktionsanläggning där till exempel sopor bränns för att generera värme. I stället ska behovet av värme och kyla balanseras mellan de olika byggnader som ingår i Ectogrid-nätet.

Vattnet som leds mellan byggnaderna kommer att hålla mellan 5 och 40 grader. Det är betydligt lägre än de 90-100 grader som fjärrvärmenät normalt brukar ha..........

 

Källa: nyteknik.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-09

Källa: https://www.nyteknik.se/energi/nya-energisystemet-delar-varme-mellan-husen-6881176

Annonser