4 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete

Totalt 18 330 upphandlingar annonserades i enlighet med upphandlingslagarna 2016.
4 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete.
Trafikverket är den största upphandlande statliga myndigheten.  
Det visar årets ”Statistik om offentlig upphandling 2017”, en rapport som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket tagit fram gemensamt.
Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige var cirka 642 miljarder kronor 2015. Det motsvarar drygt en sjättedel av Sveriges BNP.
Närmare 1 300 myndigheter annonserade en upphandling under 2016. Den vanligaste typen av upphandlande myndighet är kommuner. Över hälften av alla myndigheter som annonserade någon upphandling 2016 annonserade 1–5 upphandlingar. Totalt 18 330 upphandlingar annonserades i enlighet med upphandlingslagarna 2016..........

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-16

Källa: http://www.byggvarlden.se/4-av-10-upphandlingar-avser-anlaggningsarbete-117620/nyhet.html

Annonser