Hyresrätten går om bostadsrätten

I år byggs det fler hyresrätter än bostadsrätter, enligt Boverkets senaste prognos. Och nästa år beräknas nyproduktionen av bostadsrätter vända nedåt, medan antalet nya hyresrätter fortsätter att öka. Framöver väntas produktionen också riktas mer mot hushåll med lite lägre köpkraft.Bostadsbyggandet har fortsatt att öka snabbt under 2017. Enligt Boverkets senaste prognos kommer byggandet av 76 000 nya bostäder påbörjas i år, vilket skulle betyda att bostadsbyggandet ökar med 18 procent i år.– Värt att notera är att andelen hyresrätter ökar från år till år. Nästa år är prognosen 20 procent fler hyresrätter än bostadsrätter, kommenterar Jonas Högset, tf chef för SABOs enhet för fastighet och boende......... Källa: sabo.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-16

Källa: http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2017/nov/Sidor/Hyresratten-gar-om-bostadsratten.aspx

Annonser