Översvämningsskydd runt sjukhus

Montage och nedspolning av AQVIS Miljöspont® som tätkärna i vall. I detta projekt ska översvämningsskydd anläggas runt Centralsjukhuset i Karlstad.

Här praktiseras att spola ned sponten, en metod som med fördel kan nyttjas när marken är extra hård och innehåller mycket sten.

Grävmaskinen trycker in verktyget i hålcellerna i plastsponten. Därefter ansluts vattenslangarna för att ge kraftigt vattentryck.

Markgubben styr in spontpaketet i den redan monterade miljösponten. Vattenslangarna trycksätts för lugn och vibrationsfri neddrivning.

Montaget görs av Wescoast Offshore i samarbete med SB Riv & Montage för huvudentreprenören Segermo i projekt översvämningsskydd CSK Karlstad.

 

Se film om monteringen >>>

 

Källa: http://aqvis.com/oversvamningsskydd-runt-sjukhus

Annonser