Får uppdrag i Förbifarten för 442 MSEK

Strabag Sverige AB har fått uppdraget av Trafikverket att bygga Bergtunnel Akalla, en del av Förbifart Stockholm.
I entreprenaden som är värd cirka 442 miljoner SEK ingår bergschakt, markarbeten, betongarbeten och inklädnad av två parallella motorvägstunnlar.
Totalt ingår cirka 2,5 km (2 X 1,23 km) bergtunnel samt utförande av ELDU- och VA-station. Utrymningstunnlar mellan motorvägstunnlarna samt övriga utrymmen för installationer och eldrift ingår också i uppdraget.......

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-23

Källa: http://www.byggvarlden.se/far-uppdrag-i-forbifarten-for-442-msek-117865/nyhet.html

Annonser