Positiva hushåll ser låg risk för arbetslöshet

Barometerindikatorn steg från 113,4 i oktober till 114,1 i november. Hushållen bedömer dessutom risken att själv bli arbetslös som den lägsta på sexton år. Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll 2,5 enheter i november på grund av att byggföretagens syn på orderstockarnas storlek dämpats något. Nivån på indikatorn visar dock fortsatt på ett betydligt starkare läge än normalt.......

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-29

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2017-11-29-positiva-hushall-ser-lag-risk-for-arbetsloshet.html

Annonser