Klockan tickar för nya registerlagen

Den 25 maj 2018 ersätts PuL, personuppgiftlagen, av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, General Data Protection Regulation.
I korthet handlar det om att personer som finns i företagets register har rätt att bli borttagna. De som inte hanterar sina register rätt riskerar sanktionsavgifter som kan bli ända upp till fyra procent av den totala omsättningen.

Rent praktiskt innebär nya GDPR att ditt företag måste ha nya rutiner på plats för att stärka skyddet och rättigheterna för de personer vars uppgifter registreras.

När säkerhetsföretaget NTT Security beställde en undersökning om hur väl företagen känner till den nya lagen, visade det sig att mer än hälften av dem som svarade inte trodde att den berör dem. Det är fel. Nästan alla företag berörs.

GDPR gäller alla företag som har något slags personregister, som till exempel kundregister eller register över egna personalen. Delar du dina kunduppgifter med en tredje part, som en distributör till exempel, blir du skyldig att ha kontroll på vilka filer som tredje parten får del av. Den ska sedan hantera filerna i enlighet med nya lagen........

 

Källa: byggvarlden.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-30

Källa: http://www.byggvarlden.se/klockan-tickar-for-nya-registerlagen-118082/nyhet.html

Annonser