Fortsatt elöverskott och export till utlandet under 2016

Under 2016 ökade elanvändningen i Sverige för andra året i rad. Totalt producerades 152,5 TWh el i Sverige vilket fortfarande var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga statistik om el-, gas- och fjärrvärmeförsörjning.

Nu finns publikationen "Årliga el-, gas-, och fjärrvärmeförsörjningen" för året 2016. Av den framgår att Sverige totalt sett producerade mer el än vi konsumerade förra året vilket medförde att el exporterades till utlandet. Totala elproduktionen uppgick till 152,5 TWh, inklusive nätförluster, vilket är en minskning med 4,1 procent jämfört med 2015. Dock ökade Sverige sin egen elanvändning för andra året i rad; en ökning med 2,6 procent jämfört med 2015. För 2016 uppgick elanvändningen till 130,1 TWh där hushållssektorn och offentlig förvaltning står för den största ökningen....

 

Källa: energimyndigheten.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-30

Källa: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/fortsatt-eloverskott-och-export-till-utlandet-under-2016/

Annonser