Tjänster allt viktigare i bygghandeln

Bygghandeln fortsätter att öka sin omsättning, men i dag ligger hela tillväxten i ökad e-handel. Den förändrade handeln innebär nya villkor för handeln och deras leverantörer, med ökande krav på färdiga och standardiserade produkter och med fokus på mer färdiga produkter.

Det är några punkter som diskuterades vid Trämarknaden i Karlstad den 23 november.

Den ökande e-handeln ställer krav på att slutkunderna ska kunna veta vilka egenskaper produkten har, något som underlättats av standardiseringar som Vilma Bas. Men ett ökat fokus på slutkunden har även inneburit efterfrågan på mer färdiga produkter, något som är tydligt även i den brittiska bygghandeln. Det bekräftade David Hopkins, chef för Timber Trade Federation, som gärna ser mer utvecklade produkter i hyllorna......

 

Källa: woodnet.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-30

Källa: https://www.woodnet.se/article/view/569404/tjanster_allt_viktigare_i_bygghandeln

Annonser