Kritik mot statligt stöd till solel

Riksrevisionen är kritisk till utformningen av det statliga stödet till solel. Det saknar genomarbetade samhällsekonomiska analyser och deras kostnadseffektivitet bör utredas, anser myndigheten.

Riksrevisionen vill se en analys av hur stödet till solel är utformat i relation till andra förnybara tekniker och efterlyser även bättre förutsättningar för långsiktiga och stabila spelregler för investeringar i solel........

 

Källa: nyteknik.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-30

Källa: https://www.nyteknik.se/energi/kritik-mot-statligt-stod-till-solel-6886592

Annonser