Entreprenörer klara för Korsvägen

NCC och tyska Wayss & Freytag Ingeniurbau AG har fått uppdraget att bygga deletapp Korsvägen i Västlänken. Kontraktet är värt 3,8 miljarder kronor och byggstart sker under våren 2018.

Deletapp Korsvägen är cirka 3,2 kilometer lång. Den här delen av Västlänkens tunnel sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal och ansluter i Almedal till befintliga spår. Tunneldelarna i berg består av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel.....

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-11-30

Källa: https://maskinentreprenoren.se/entreprenorer-klara-korsvagen/

Annonser