145 miljoner till bättre utemiljöer

Boverket har beviljat drygt 145 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Boverket har i uppgift att ta emot och bedöma ansökningar samt hantera utbetalningen av stödet som har beslutats av regeringen. Stödet, som totalt är på 500 miljoner kronor under 2017, har gått att söka i två omgångar. I första sökomgången kom 92 ansökningar in och 53 av dessa har beviljats........

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-12-05
 

Källa: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/145-miljoner-till-battre-utemiljoer/

Annonser