Järnvägstunneln i Sundbyberg förlängs

Den planerade järnvägstunneln genom Sundbyberg förlängs med 300 meter till totalt 1,4 kilometer. Byggstart tidigast 2020 och beräknad byggtid är åtta år.

Sedan 2013 har Trafikverket och Sundbybergs stad haft en överenskommelse om att bygga ny järnväg i tunnel genom Sundbyberg. Nu sluts ett nytt kompletterande avtal som innebär att tunneln förlängs cirka 300 meter och kommer att sträcka sig totalt cirka 1,4 kilometer, från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen. Genom detta ökar möjligheten att utveckla staden samtidigt som järnvägen får fler spår......

 

Källa: maskinentreprenoren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-12-05
 

Källa: https://maskinentreprenoren.se/jarnvagstunneln-sundbyberg-forlangs/

Annonser