Stark byggkonjunktur – mer än varannan arbetsgivare har brist på arbetskraft

Byggkonjunkturen går starkt och sysselsättningen ökar.
Mer än varannan arbetsgivare har nu brist på arbetskraft.

Arbetsförmedlingens senaste prognos för arbetsmarknaden visar på en stark svensk arbetsmarknad, där sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Byggkonjunkturen är fortfarande stark och under 2017 bedöms sysselsättningen stiga med 3,5 procent. Även under 2018 och 2019 ökar antalet sysselsatta med 1.5 respektive 0,9 procent.

Enligt prognosen rapporterar mer än varannan av byggarbetsgivarna, 52 procent, om brist på utbildad arbetskraft och denna brist bekräftas även i Konjunkturinstitutets mätningar. En ökande andel företag tvingas tacka nej till nya uppdrag och bristen på arbetskraft väntas öka ytterligare under 2018 och 2019......

 

Källa: byggnadsarbetaren.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-12-14

Källa: http://www.byggnadsarbetaren.se/2017/12/stark-byggkonjunktur-mer-an-varannan-arbetsgivare-har-brist-pa-arbetskraft/

Annonser