Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 23,8 miljoner kronor

I år, 2017, får 26 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomarna dela på 23,8 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.
Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler...

 

Källa: boverket.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-12-14

Källa: http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/utvecklingsbidrag-till-ungdomsverksamhet-i-allmanna-samlingslokaler/allmanna-samlingslokaler-med-ungdomsverksamhet-far-dela-pa-238-miljoner-kronor/

Annonser