Tillverkningsindustri starkare än normalt trots decembertapp

Barometerindikatorn föll 1,3 enheter i december, från 113,8 i november till 112,5. Den visar dock fortsatt på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av nedgång i tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljandel, medan tjänstenäringarnas konfidensindikator steg 2,0 enheter. Hushållens syn på ekonomin ändrades inte nämnvärt i december och är fortsatt mer positiv än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk för andra månaden i rad, till 110,3 i december. Nedgången förklaras av något nedjusterade anställningsplaner på tre månaders sikt. Nivån på konfidensindikatorn visar dock på ett fortsatt mycket starkt läge i byggsektorn.....

 

Källa: konj.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-12-21

Källa: https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2017-12-21-tillverkningsindustri-starkare-an-normalt-trots-decembertapp.html

Annonser