4,1 miljoner för energilagring i hemmet

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet. Energimyndigheten har fördelat ytterligare 4,1 miljoner kronor till länsstyrelserna för det statliga stödet för lagring av egenproducerad elenergi.

Totalt har energimyndigheten fördelat 28,1 miljoner kronor till länsstyrelserna för stödet. Denna fördelningen är baserad på varje läns stödbehov för redan inkomna ansökningar till energilagerstödet, med ett påslag för att varje län att kunna ge stöd till 10 nya ansökningar utöver redan inkomna ansökningar....

 

Källa: energimyndigheten.se
För att läsa vidare, följ nedanstående länk!
2017-12-21

Källa: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/41-miljoner-for-energilagring-i-hemmet/

Annonser